Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie Sporto klubo „Okinava“vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Renkamų asmens duomenų tvarkytojo kontaktai:

Sporto klubas „Okinava“, Adresas: Sportininkų g. 21-33, Klaipėda
El.p.: info.okinava@gmail.com, Tel.: +370 639 18526

Renkamų duomenų tikslas:

Surinkti duomenys gali būti naudojami registruojant jus į įvairiausius renginius ar varžybas. Taip pat, asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Renkamų duomenų metodai ir renkama informacija:

Jūsų asmens duomenys (Vardas, Pavardė, El. Paštas, Telefono nr, IP adresas ir pan.) renkami siunčiat užklausą per puslapį, registruojantis į renginius ar skaitant informaciją apie Okinavą puslapyje, facebook ar instagram paskyrose.

Renkamų duomenų saugojimas ir jo laikotarpis:

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

Renkamų duomenų naudojimas:

Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti „Okinava“ darbuotojams, „Okinava“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia klubui „Okinava“ paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis „Okinava“, kaip duomenų valdytojos, vardu. Teisės aktų nustatytais atvejais, „Okinava“teikia Jūsų duomenis ir kompetetingoms valstybės institucijoms.

Asmenų, kurių renkami duomenys teisės:

Jūs turite teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, sporto klubo„Okinava “prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais Jūs galite pareikalauti sporto klubo „Okinava“ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi „Okinava“teisėto intereso pagrindu, galite kreiptis į „Okinavą“ir nesutikti su tokiu Asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi, jei Jūsų interesų apsauga nepateisins tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei Jūsų sutikimo pagrindu „Okinava“ tvarkys Jūsų asmens duomenis, turėsite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Turite teisę dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Sekite mus Instagram
mūsų rėmėjai: